وارد شوید | ثبت نام کنید
آینده پژوهی مفاهیم ، روش ها، کاربردها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي امید احمدی/زینت قائدی/ابوالفضل خوشحال 1395 216 زمستان 1

 امروزه با پيشرفت روزافزون علم وفناوري در جهان و تغييــرات شــتابان و شــگرف در حوزه‌هــای گوناگون اقتصادی سیاســی، اجتماعــی، فناورانه و زیســت محیطی، عدم قطعيت و افزایش ســطح خطرپذیــری از مهمتریــن دشــوار ها و موانع پيشروي تصميم¬گيرندگان در ســطوح سازمانی و ملی براي اتخاذ تصميم¬هاي مناســب در حوزه های گوناگون راهبردی و عملیاتی اســت. كسب آمادگي مناسب براي رویارویی با اين شرايط پرمخاطره و هزينه بر، كه گاه جبران زمان و زيان هاي اقتصادي برخاسته از آن براي سازمان ها و کشور ها را دشوار و حتی ناشدنی می سازد، مطالعه آينده، شناســايي و تعيين آينده هاي ممكن، انتخاب آینده مطلوب و تدويــن برنامه براي حركت پايدار سازمان و جامعه در راه دســتيابي به اهداف را به عنوان روشي كارآمد در مديريت جامعه ساخته اســت، تا آنجا كه  آینده پژوهی(آینده‌نگری و آينده‌نگاري) از جمله مهمترین و كارآمدترين ابزارهای ساخت راهبردهاي بلندمدت و تدوين سياست¬هاي سازمانی و ملي براي دستيابي به اهداف سياسي- اقتصادي، پايداري و رفاه اجتماعي و سطح مطلوب از فناوري تبدیل شــده است


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved