وارد شوید | ثبت نام کنید
اصول بازاریابی در بخش سلامت
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران اریک ان. برکویتز محمد عرب- احسان زارعی- رقیه خیبری- بهروز پورآقا 1399 544 بهار 2

بازاریابی علم ارضای سودمندانه نیازهای مشتری است. همه سازمان های نوین با اتکا بر تکنیک های بازاریابی ضمبادرت به شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان کرده و از این طریق موجبات افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان را به سازمان فراهم می کنند.

استفاده از این تکنیک ها می تواند در بلند مدت به توسعه بازار، افزایش منابع و رشد و توسعه فعالیت های سازمان منجر گردد. امروزه صنعت مراقبت های بهداشتی درمانی متأثر از عناصری چون مراکز مراقبت های اولیه، نظام های یکپارچه ارائه خدمات، طرح های مراقبت مدیریت شده و بیمارستان هاست که بازارهای جدیدی برای دولت، کارفرمایان، مصرف کنندگان، تأمین کنندگان و ارائه کنندگان مراقبت به وجود آورده است.

رقابت در محیط این بازار برای کسب سهم بیشتر، مستلزم به کارگیری استراتژی های بازاریابی مؤثر برای مواجهه با این محیط و تغییرات آن است. در محیط رقابتی صنعت مراقبت های بهداشتی درمانی، آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابی و مدیریت رابطه با بیمار به منظور ایجاد رضایت مندی و وفاداری مشتری، برای همه دست اندرکاران ارائه خدمات ضروری است.

این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می شود. بخش اول فرایند بازاریابی درباره ماهیت بازاریابی، ماهیت استراتژی بازاریابی و محیطی است که فعالیت های بازاریابی در آن انجام می شود. بخش دوم کتاب بر شناخت مشتری متمرکز است در دنیای حاضر مراقبت های بهداشتی درمانی، مشتری ممکن است یک بیمار باشد، با یک سازمان مثل یک شرکت که برای کارکنانش مراقبت های بهداشتی درمانی را خریداری می کند. بخش سوم درباره آمیزه بازاریابی است. چهار P محصول، قیمت، مکان و ترویج، اساس استراتژی و برنامه ریزی همه سازمان هاست.

 

 

فصل اول: مفهوم بازاریابی/ 23

بازاریابی/ 24

عناصر بازاریابی موفق/ 27

چالش نیازها و خواسته ها/ 21

تکامل بازاریابی/ 34

فرایند برنامه ریزی غیر بازاریابی محور/ 40

فرایند بازاریابی استراتژیک/ 46

سازماندهی بازاریابی/ 52

پیش نیازهای لازم برای موفقیت بازاریابی سازمانی/ 56

نتیجه گیری/ 65

 

فصل دوم: استراتژی بازاریابی/ 71

فرایند برنامه ریزی استراتژیک/ 71

چالش ارزش مشهود مزیت متمایز/ 85

تعیین استراتژی سازمانی/ 93

تدوین طرح بازاریابی/ 104

نتیجه گیری/ 109

 

فصل سوم: محیط استراژی بازاریابی/ 115

عوامل اقتصادی/ 116

عوامل اجتماعی/ 121

عوامل رقابتی/ 130

عوامل نظارتی و قانونی/ 135

 

فصل چهارم: رفتار خریدار/ 147

الگوی تصمیم گیری/ 147

عوامل روانی موثر بر تصمیم گیری/ 157

عوامل فرهنگی اجتماعی/ 165

رفتار خریدار صنعتی/ 171

 

فصل پنجم: تحقیقات بازاریابی/ 185

فرایند تحقیقات بازاریابی/ 185

سیستم های اطلاعات بازاریابی/ 212

 

فصل ششم: تقسیم بندی بازار/ 219

بازاریابی انبوه/ 219

مبانی تقسیم بندی بازار/ 225

تقسیم بندی بازارهای صنعتی/ 241

سلسله مراتب تقسیم بندی بازار/ 246

 

فصل هفتم: وفاداری مشتری/ 255

بازاریابی رابطه مند/ 255

رضایت مندی یا وفاداری/ 259

ایجاد ارزش برای مشتری/ 262

نتیجه گیری/ 274

 

فصل هشتم: استراتژی محصول/ 281

مفهوم کالاها و خدمات/ 281

طبقه بندی کالاها و خدمات/ 285

مدیریت محصول/ 288

نتیجه گیری/ 315

 

فصل نهم: قیمت/ 323

مفهوم قیمت/ 323

چالش های پیش روی قیمت گذاری/ 352

نتیجه گیری/ 353

 

فصل دهم: توزیع/ 359

انواع کانال های توزیع/ 360

گسترگی (دامنه) توزیع/ 365

سیستم های بازاریابی عمودی/ 368

رهبری کانال توزیع/ 374

نتیجه گیری/ 385

 

فصل یازدهم: ترویج/ 391

مدل ارتباطات/ 391

آمیزه ترویج/ 400

عوامل موثر بر استفاده از ترویج فروش/ 413

نتیجه گیری/ 420

 

فصل دوازدهم: تبلیغات/ 427

طبقه بندی تبلیغات/ 428

طراحی عملیات تبلیغ/ 431

همکاری با مؤسسات تبلیغاتی/ 452

اخلاق در تبلیغات/ 454

 

فصل سیزدهم: فروش شخصی و مدیریت فروش/ 461

انواع مشاغل فروش/ 462

فرایند فروش شخصی/ 464

روش های فروش/ 470

مدیریت فروش/ 473

نتیجه گیری/ 485

 

فصل چهاردهم: کنترل و پایش/ 491

کنترل و پایش عملکرد بازاریابی/ 491

کنترل نیروی فروش/ 505

ممیزی بازاریابی/ 510

نتیجه گیری/ 512

 

واژه نامه/ 517

 

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved