وارد شوید | ثبت نام کنید
مبانی زمين شناسی مهندسی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد اصفهان والت هم، آنتومي كلايو A.C.waltham دكتر اكبر قاضی فرد - مهندس سيد نعيم امامی 1387 350 پاییز 3

توسعه روز افزون جوامع بشري و گسترش عمليات عمراني در كشورهاي در حال توسعه، چالش هاي جديدي را فراروي انسان قرار داده است. آهنگ پرشتاب ساخت و ساز در ابعاد مختلف و بي توجهي به اصول زمين شناسي و عدم بهره وري مناسب از توانمندي هاي زمين، بخش قابل توجهي از پروژه هاي عمراني را با ناكامي و تخريب مواجه ساخته است.

تخريب سدها و پلها و ناپايداري جاده ها از زمره اين ناكامي ها ارزيابي مي گردند. علم زمين شناسي مهندسي كه در سالهاي اخير با علوم زيست محيطي نيز قرين گرديده، امروزه بيش از پيش جاي خود را در بين دانشهاي تجربي باز نموده است.

كتاب حاضر در 40 فصل تنظيم شده است و به مباحثي با عناوين زمين شناسي و مهندسي عمران، سنگهاي آذرين، فرآيندهاي سطحي، سنگهاي رسوبي، سنگهاي دگرگوني، ساختمان هاي زمين شناسي، نقشه ها و مقاطع زمين شناسي، تفسير نقشه زمين شناسي، تكتونيك صفحه اي، خطرات موجود در لبه صفحات تكتونيكي، سنگهاي بريتانيا و هوازدگي و خاكها مي پردازد.

همچنين مباحث دشتهاي سيلابي و آبرفت ها، نهشته هاي يخچالي، تنوع هاي اقليمي، فرايندهاي ساحلي، آب زيرزميني، بررسي محلي، مطالعه دفتر در بررسي محلي، چاه هاي توده سنگ، مقاومت خاك، فروشست زمين، گسيختگي دامنه و زمين لغزشها و نقش آب در زمين لغزشها از جمله مباحثي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شد.

اين كتاب ه عنوان يك منبع درسي براي دانشجويان زمين شناسي مفيد مي باشد.

كتاب «مباني زمين شناسي مهندسي» در 350 صفحه و به قيمت 4 هزار تومان به چاپ رسيده است.

 

فصل1: زمين شناسي و مهندسي عمران....................................................... 7

 

فصل2: سنگهاي آذرين................................................................................... 15

 

فصل 3: فرآيندهاي سطحي............................................................................ 23

 

فصل4: سنگهاي رسوبي................................................................................ 31

 

فصل5: سنگهاي دگرگوني.............................................................................. 37

 

فصل6: ساختمانهاي زمين شناسي................................................................ 43

 

فصل7: نقشه ها و مقاطع زمين شناسي........................................................ 51

 

فصل8: تفسير نقشه زمين شناسي................................................................ 59

 

فصل9: تكتونيك صفحه اي.............................................................................. 65

 

فصل10: خطرات موجود در لبه صفحات تكتونيكي............................................. 71

 

فصل11: سنگهاي بريتانيا................................................................................ 79

 

فصل12: سنگهاي ايالات متحده....................................................................... 85

 

فصل13: هوازدگي و خاكها............................................................................. 93

 

فصل14: دشتهاي سيلابي و آبرفت ها............................................................ 101

 

فصل15: نهشته هاي يخچالي........................................................................ 109

 

فصل16: تنوع هاي اقليمي............................................................................. 119

 

فصل17: فرآيندهاي ساحلي........................................................................... 129

 

فصل18: آب زيرزميني.................................................................................... 137

 

فصل19: بررسي محلي................................................................................. 145

 

فصل20: مطالعه دفتري در بررسي محلي...................................................... 153

 

فصل21: چاه هاي گمانه اي در بررسي محلي................................................ 161

 

فصل22: كاوشهاي ژئوفيزيكي در بررسي محلي............................................. 169

 

فصل23: ارزيابي زمينهاي مسئله دار.............................................................. 177

 

فصل24: مقاومت سنگ.................................................................................. 185

 

فصل25: مقاومت توده سنگ.......................................................................... 193

 

فصل26: مقاومت خاك.................................................................................... 203

 

فصل27: فرونشست زمين............................................................................. 213

 

فصل28: فرونشست بر روي رسها.................................................................. 223

 

فصل29: فرو نشست بر روي سنگ آهك......................................................... 231

 

فصل30: فرو نشست بر روي معادن قديمي.................................................... 239

 

فصل31: فرو نشست معدني......................................................................... 247

 

فصل32:گسيختگي دامنه و زمين لغزشها....................................................... 255

 

فصل33: نقش آب در زمين لغزشها................................................................. 263

 

فصل34: گسيختگيهاي خاك و لغزشهاي جرياني............................................. 271

 

فصل35: خطرات زمين لغزش......................................................................... 279

 

فصل36: پايدار سازي دامنه............................................................................ 287

 

فصل37: حفاري سنگ.................................................................................... 297

 

فصل38: احداث تونلها در سنگ....................................................................... 305

 

فصل39: سنگ و مصالح دانه اي (خرده سنگي)............................................. 315

 

فصل40: ضمائم............................................................................................. 325

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved