وارد شوید | ثبت نام کنید
تولید آهن (جلد اول)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان دكتر علي سعيدي - دكتر نادر ستوده 1385 444 بهار 1

عنوان                                                                                                      صفحه

 

 

 

فصل اول: كاني‌هاي آهن و ذخاير آن در جهان.................................................. 1

مقدمه............................................................................................................. 1

ساختمان و تركيب اكسيدهاي آهن....................................................................... 7

انه‌اي كربناتي................................................................................................... 15

گروه سيليكاتها................................................................................................. 15

كروه سولفورهاي آهن........................................................................................ 15

ارزش كانه‌هاي آهن و عوامل موثر بر آن.................................................................. 16

ويژگي‌هاي شيميايي تعيين كننده ارزش كانه‌هاي آهن............................................. 17

خصوصيات فيزيكي تعيين كننده ارزش كانه‌هاي آهن................................................. 22

آناليز شيميايي كانه‌هاي آهن و روش‌هاي بيان مقدار آهن درون كانه............................ 23

فصل دوم: بررسي احياء اكسيدهاي آهن از ديدگاه ترموديناميك........................ 25

مقدمه............................................................................................................. 25

عوامل احياء كننده اكسيدهاي آهن....................................................................... 31

سيستم C-O-Hو............................................................................................... 45

كربوره شدن آهن............................................................................................... 46

تاثير انواع ناخالصي بر شرايط احياء اكسيدهاي آهن................................................. 47

فصل سوم: آماده كردن بار كوره بلند................................................................ 51

مقدمه............................................................................................................. 51

مروري بر تاريخچه روشهاي آگلومراسيون و آماده‌سازي بار كوره بلند............................. 53

ارزيابي خصوصيات بار كوره بلند............................................................................ 54

احياپذيري........................................................................................................ 70

كك كوره بلند.................................................................................................... 78

ساير سوختها................................................................................................... 87

هواي دم.......................................................................................................... 90

خشته‌سازي.................................................................................................... 95

كروي كردن....................................................................................................... 97

اكستروژن در خلا............................................................................................... 99

روشهاي پيشرفته آگلومراسيون............................................................................ 99

روش كلوخه‌سازي............................................................................................. 103

روشهاي صرفه‌جويي در سوخت جامد.................................................................... 134

بررسي پديده انتقال حرارت در كلوخه‌سازي............................................................ 135

بررسي مراحل كلوخه شدن و تغييرات حرارتي......................................................... 148

بررسي سيستم سه تايي CaO-SiO2-FeOو و تعادل در كلوخه‌سازي........................... 154

گندله سازي..................................................................................................... 203

فصل چهارم: تكنولوژي كوره بلند..................................................................... 265

تاسيسات و تجهيزات كوره بلند............................................................................ 265

دهانه كوره بلند و تجهيزات بارگيري........................................................................ 287

سيستمهاي توليدكننده هواي گرم در كوره بلند....................................................... 295

شستشو و تصفيه گاز كوره بلند........................................................................... 306

منطقه تخليه مذاب و تجهيزات آن.......................................................................... 316

خنك كردن كوره بلند........................................................................................... 320

نسوز كوره بلند................................................................................................. 321

فصل پنجم: فرايند ذوب و احياء در كوره بلند...................................................... 345

مقدمه............................................................................................................. 345

واكنش‌هاي منطقه بالايي كوره بلند (پيشگرم)........................................................ 347

واكنش‌هاي منطقي مياني (منطقه احياء غير مستقيم)............................................ 352

واكنش‌هاي منطقه پايين كوره بلند........................................................................ 355

احياء ساير عناصر.............................................................................................. 370

گوگردزدايي...................................................................................................... 378

پيوست 1......................................................................................................... 429

مراجع............................................................................................................. 437

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved