وارد شوید | ثبت نام کنید
مباني جغرافيايي زلزله و آتشفشان
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران دکتر احمد پور احمد - مریم نعمتی ثانی 1384 115 بهار 1


 

 

مقدمه مولف1

مقدمه مترجم 3

 

منشا زمین.5

      وضع موجود زمین 7

      ساختار زمین8

 

حرکت سطحی  9

      صفحات زمین 9

      سنگها و کانیها  10

      حرکات صفحات 12

      جابجایی قاره ها  13

 

حرکات در مرزهای صفحه ای 15

      حرکت صفحات دور شونده  15

      صفحات متحرک به سمت یکدیگر17

      صفحه های اقیانوسی17

      صفحه های قاره ای 18

      سرخوردگی صفحات  20

      گودالهای اقیانوسی  20

 

چگونه زلزله رخ می دهد. 23

      چین خوردگی سنگها24

      امواج ارتعاشی 26

       مناطق گسلی  28

 

هنگام زلزله 29

      اثرات زلزله 29

      آبگونه سازی  31

      زمین لغزه ها  33

      درحین زلزله چه باید کرد؟   33

 

اندازه گیری و نمایش دادن زمین لرزه ها 35

      موقعیت زلزله  37

       اندازه گیری شدت زلزله 39

 

آتشفشانها 41

      سنگ خمیرسان  41

      لبه های در حال گسترش 42

      آتشفشان فرورانش  43

      ماگما  45

      آتشفشانهای زمینی  45

      نقاط داغ  46

 

فورانهای آتشفشانی 49

      بالا آمدن ماگما 50

      زیر یک آتشفشان  51

      گدازه  52

      انواع فورانها  54

      جریانها، قطعات و بمبهای گدازه ای 56

      جریانهای گدازه ای پاهوای هو  56

      جریانهای گدازه ای آآ. 56

 

      قطعات و بمبها  58

      خاکستر آتشفشانی  60

      گازهای سوزان  61

      جریانهای گلی آتشفشانی  62

 

جزایر آتشفشانی  63

      جزایر کمانی  65

      یک جزیره جدید  65

      جزایر نقاط داغ 67

      ماسه های سیاه 69

 

فعال، خاموش و منهدم  71

      پله، الهه آتشفشان  73

      آتشفشانهای خاموش 74

      تاریخچه فورانها  75

      آتشفشانهای منهدم  75

     تداوم فورانها  77

 

سنگ داغ.  79

     چشمه های آب گرم   79

     آبفشانها  81

     چشمه های آب زیرزمینی  81

     دودکنندهای سیاه  83

     آشیانه های پرندگان آتشفشانی  84

     استفاده از سنگهای داغ 85

 

سونامی  87

      امواج خروشان 87

     کراکاتا.  90

      اقیانوسهای گذرگاهی  90

      سیستم هشداردهنده سونامی 91

      طرحهای فوری 92

 

نمایش دهنده زلزله ها و آتشفشانها  95

      آتشفشانهای لرزشی  95

      لیزرها.  97

      نمایش دهنده ماهواره ای  98

      فواصل لرزه ای  99

      هشدارهای جیوانات . 99

 

پرهیز از آسیب101

      تغییر مسیر جریانهای گدازه ای  101

      ایمنی ساختمانها 103

      نقشه های مناطق در خطر 104

      واژه نامه  105

      نمایه  113

    

 

 

 

     


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved