وارد شوید | ثبت نام کنید
مهندسی سطح مواد مدرن
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان کاپیل گوپتا فاطمه سادات سیدان - پدارم وردی 1400 227 زمستان 2

 مهندسی و اصلاح خواص سطحی نقش بسیار مهمی در عملکرد قطعات و اجزاء ساخته شده از مواد مختلف مهندسی ایفا می¬کند. برای دستیابی به خواص و عملکرد مناسب و نیز افزایش طول عمر کاری قطعات مختلف، سطح بایستی با استفاده از فرآیندها وتکنیک¬های ساخت مختلف مهندسی شود. تمرکز این کتاب بر مهندسی سطح مواد مدرن گوناگون نظیر کامپوزیت¬ها، پلیمرها و فلزات سبک و سخت، مطالعه زبری، سایش و خواص زیر سطحی نظیر میکروسختی و ریزساختار آن ها خواهد بود. هدف، فراهم کردن دانش پایه و بررسی آخرین پیشرفت¬ها و نتایج تحقیقات این حوزه است. قصد این کتاب کمک به محققان، مهندسان، پژوهشگران، کارشناسان فنی و متخصصان فعال در حوزه ساخت مواد پیشرفته و مهندسی سطح می¬باشد.

کتاب حاضر شامل هفت فصل پیرامون مهندسی سطح و تکنیک¬های اصلاح مختلف برای محدوده وسیعی از مواد مهندسی مدرن است. فصل "فرآوری اصطکاک اغتشاشی: یک تکنیک مهندسی سطح نوظهور" به ویژگی¬های خاص این تکنیک که به سرعت آن را جایگزین سایر روش¬های مهندسی سطح کرده است، می¬پردازد. فصل"توسعه و مهندسی سطح آلیاژ حافظه¬دار TiNi" بیانگر توسعه آلیاژ تیتانیوم- نیکل و مهندسی سطح آن توسط فرآیند EDM است. فصل"سایش لاستیک¬ها و کنترل آن در سیستم¬های نوار نقاله" مطالعات جالبی را در خصوص سایش سطحی انواع مختلف لاستیک¬های مورد استفاده در نوار نقاله معادن مطرح کرده است. فصل"خصوصیات سطحی در زمان جوشکاری حالت جامد آلیاژهای آلومینیوم به آلیاژهای منیزیم" گزارشی از خواص سطحی جوش Al-Mg ایجاد شده از طریق انواع تکنیک¬های مدرن اتصال را ارائه می دهد. به دنبال فصل"مدل¬سازی تحلیلی حرارت¬دهی لیزری برای فرآوری مواد و مهندسی سطح"، فصل"زبری سطح و مطالعات مورفولوژی بر روی ماشین¬کاری مواد کامپوزیتی هیبریدی با استفاده از فرآیند برش جت آبی" را خواهیم داشت. پایان¬ بخش این کتاب، فصل"مهندسی سطح ماده ابزار کاربید تنگستن توسط پوشش¬های نانوکریستالی و میکروکریستالی الماسی"  است که تأثیر پوشش¬دهی بر کیفیت سطح زیرلایه کاربید تنگستن را بررسی می¬کند.

 

 پیشگفتار مؤلف

پیشگفتار مترجمین 

فصل اول: فرآوری اصطکاک اغتشاشی: یک تکنیک مهندسی سطح نوظهور 

1-1- مقدمه 

2-1- فرآیند پاشش حرارتی 

1-2-1- طبقه¬بندی پاشش حرارتی 

2-2-1- مزایا و معایب فرآیند پاشش حرارتی 

3-1- فرآیند پوشش¬دهی در حالت جامد 

1-3-1- فرآیند اصطکاک اغتشاشی 

2-3-1- روش¬های FSP  

3-3-1- آلیاژهای پوشش داده شده با استفاده از FSP 

4-3-1- تقویت کردن با استفاده از FSP 

5-3-1- شکل هندسی و ماده ابزار 

6-3-1- پارامترهای فرآیندی تاثیرگذار بر عملکرد FSP 

7-3-1-FSP و پتانسیل آن در زمینه مهندسی سطح 

4-1- خلاصه 

منابع 

فصل دوم: تولید و مهندسی سطح آلیاژ حافظه¬دار TiNi 

1-2- مقدمه 

2-2- جزئیات آزمایش 

1-2-2- ذوب قوسی در خلاء 

2-2-2- مواد 

3-2-2- نورد 

4-2-2- ماشین¬کاری تخلیه الکتریکی با سیم 

5-2-2- آزمون و اندازه¬گیری 

3-2- نتایج و بحث 

1-3-2- تاثیر نورد 

2-3-2- نتایج آزمون کشش 

3-3-2- آزمون SEM 

4-3-2- آنالیز ریزسختی 

4-2- نتیجه¬گیری 

منابع 

فصل سوم: سایش لاستیک¬ها و کنترل آن در سیستم¬های تسمه نقاله 

1-3- مقدمه 

2-3- سایش و اصطکاک: تریبولوژی 

1-2-3- سایش 

3-3- جابه¬جایی سنگ معدن 

1-3-3- سیستم تسمه نقاله 

2-3-3- تسمه نقاله 

3-3-3- قرقره 

4-3- مواد آستری 

1-4-3- لاستیک 

2-4-3- سرامیک 

3-4-3- عایق سرامیکی-لاستیکی 

5-3- آزمون  ASTM G65 

6-3- مطالعات صورت گرفته پیشین 

7-3- روند انجام آزمایشات 

8-3- نتایج و بحث 

9-3- نتیجه¬گیری 

منابع 

فصل چهارم: مشخصه¬های سطحی جوشکاری حالت جامد آلیاژهای آلومینیوم به آلیاژهای منیزیم 

1-4- مقدمه 

1-1-4- پیشینه مواد غیر مشابه 

2-1-4- وضعیت فعلی تحقیقات 

3-1-4- بخش¬های نیازمند به اتصالات غیر مشابه 

4-1-4- کاربردها و مشکلات اتصال آلیاژ Al/Mg 

2-4- جوشکاری حالت جامد 

1-2-4- جوشکاری اصطکاکی 

1-1-2-4- مراحل جوشکاری اصطکاکی 

2-1-2-4- پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی 

3-1-2-4- مشخصه¬یابی سطحی اتصال جوش اصطکاکی Al/Mg 

2-2-4- جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

1-2-2-4- مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی 

2-2-2-4- مناطق مختلف شکل گرفته در حین فرآیند FSW 

3-2-2-4- خواص مکانیکی 

3-2-4- اتصال نفوذی 

4-2-4- جوشکاری ذوبی 

3-4- خلاصه 

منابع 

فصل پنجم: مدل¬سازی تحلیلی گرمایش لیزری برای فرآوری مواد و مهندسی سطح 

1-5- مقدمه 

2-5- اصول فرآوری سطح با لیزر 

1-2-5- انتشار خواص پرتویی در مواد 

2-2-5- انتشار انرژی و مکانیزم جذب در پرتو لیزر 

3-2-5- مدل¬سازی انتقال حرارت منبع لیزر متحرک 

3-5- مدل ریاضی منبع لیزر متحرک 

1-3-5- مدل¬ هدایت گرمایی DPL 

2-3-5- فرموله کردن مسئله 

3-3-5- راه حل تحلیلی برای معادله دیفرانسیلی حاضر 

4-5- نتایج و بحث 

5-5- نتیجه¬گیری 

منابع 

فصل ششم: مطالعات زبری سطح و مورفولوژی ماده کامپوزیتی هیبریدی ماشین¬کاری شده با فرآیند برش با جت آب ساینده 

1-6- مقدمه 

2-6- مواد و روش 

1-2-6- ساخت کامپوزیت 

2-2-6- برش با جت آب ساینده کامپوزیت¬ها 

3-6- نتایج و بحث 

1-3-6- نتایج نرخ برداشت ماده با توجه به پارامترهای ورودی فرآیند 

2-3-6- نتایج پارامترهای ورودی فرآیند و کیفیت سطح 

3-3-6- مورفولوژی سطح در حین ماشین¬کاری AWJ برای کامپوزیت حاوی پرکننده از جنس الیاف هیبریدی 

4-6- نتیجه¬گیری 

منابع 

فصل هفتم: مهندسی سطح ماده ابزار کاربید تنگستن با پوشش¬های الماسه نانو و میکروکریستالی 

1-7- مقدمه  

2-7- مواد و روش¬ها 

1-2-7- فرآیند اچ شیمیایی 

2-2-7- فرآیند رسوب شیمیایی بخار فیلمان داغ 

3-7- تکنیک¬های مشخصه¬یابی سطح  

1-3-7- الگوهای XRD پوشش¬های الماسه میکرو و نانو کریستالی

2-3-7- طیف¬سنجی رامان پوشش¬های الماسه میکرو و نانو کریستالی 

3-3-7- توپوگرافی سطحی پوشش¬های الماسه میکرو و نانو کریستالی 

4-3-7- نانو فرو روندگی و اندازه گیری سختی   

4-7- خلاصه  

منابع 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved