وارد شوید | ثبت نام کنید
اشتغال غیر رسمی: علل، پیامدها و راهکارها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مجید محمدشفیعی 1400 181 تابستان 1

 در کتاب حاضر سعی بر آن است تا مهمترین علل و عوامل شکل‌گیری اشتغال غیر رسمی، بررسی و پیامدهای مختلف آن تشریح گردد. همچنین در خصوص میزان نارضایتی شاغلان غیر رسمی در مقایسه با شاغلین رسمی و آماری از درصد اشتغال غیر رسمی در کشور ارائه می¬شود. در پایان نیز سعی شده است راهکارهایی جهت مقابله با پیامدهای منفی آن ارائه شود.

 بخش اول: اشتغال غیر رسمی و مبانی نظری آن   
مقدمه   
معضلی به نام اشتغال غیر رسمی   
تعریف اشتغال غیر رسمی   
زمینه‌های اولیه شکل‌گیری اشتغال غیر رسمی   
مختصات، ویژگی‌ها و انواع اشتغال غیر رسمی   
تاریخچه اشتغال غیر رسمی   
ضرورت توجه به اشتغال غیر رسمی   
ارتباط فقر، اقتصاد و اشتغال غیر رسمی   
وضعیت اشتغال غیر رسمی در ایران از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس   
ساختار اشتغال کشور از نظر وضعیت شغلی   
ساختار اشتغال از منظر مشاغل رسمی و غیر رسمی   
تحلیلی بر قانون کار ایران   
مروری بر مطالعات مرتبط با اشتغال غیر رسمی   
رضایت و نارضایتی شغلی   
ضرورت و اهمیت رضایت شغلی   
مروری بر برخی از مدل‌ها و نظریات رضایت شغلی   
ابعاد و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی   
بخش دوم: مطالعه اشتغال غیر رسمی در ایران، علل و پیامدهای آن   
مقدمه   
علل و پیامدهای اشتغال غیر رسمی   
جامعه آماری   
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری   
روش و ابزار گردآوری داده‌ها   
پرسش‌نامه و اجزای آن   
اعتبار پرسش‌نامه   
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   
علل شکل گیری نیز عوامل گرایش به اشتغال غیر رسمی در ایران   
پیامدهای منفی اشتغال غیر رسمی در ایران   
رابطه میان علل و پیامدهای اشتغال غیر رسمی در ایران با مدل شبکه مضامین   
توزیع فراوانی متغیر برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای افراد در نمونه   
توزیع فراوانی متغیر پرداخت حق بیمه افراد در نمونه   
توزیع فراوانی متغیر پرداخت یکسان/توافقی   
توزیع فراوانی متغیر عدالت درک شده از پرداخت   
توزیع فراوانی سایر گزاره‌های پژوهش   
تحلیل رضایت و نارضایتی شغلی در بخش رسمی و غیر رسمی   
توزیع فراوانی سؤال از کارفرمایان   
درصد اشتغال غیر رسمی در ایران   
بخش سوم: جمع‌بندی و ارائه راهکارهایی در مقابله با اشتغال غیررسمی .....     
مقدمه   
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادها و راهکارها   
ضرورت توجه ویژه به کارگاه های کوچک   
ضرورت توجه ویژه به اشتغال در روستاها   
منابع و مراجع   دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved