وارد شوید | ثبت نام کنید
اهمیت جو سازمانی در سازمان (به منظور اثربخشی)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین سکینه خیبریان _ 1400 70 تابستان 1

پژوهشها نشان میدهند که سیاست‌ها، برنامههای سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچ کدام سازمان را به محیطی مناسب برای کارکردن تبدیل نمی‌کند، بلکه آنچه از سازمان، محیط کار ایده‌آل و مطلوب می‌سازد، احساس کارکنان نسبت به محیط کار است. شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد احساس کارکنان در سه عامل خلاصه می شود. «مدیریت، شغل و همکاران جو سازمانی همانند هوای موجود در اتاق است؛ ما نمیتوانیم جو سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه کرده است و هر چیزی را که اتفاق م یافتد، تحت تأثیر قرار می دهد. خود نیز از آنچه در سازمان می‌گذارد، تأثیر میپذیرد. بنابراین هر سازمانی، فرهنگ، سنتها و روشهای عمل ویژهای دارد که بر روی هم جو آن سازمان را تشکیل می‌دهند. در جو باز و مطلوب، کارکنان از رضایت شغلی قابل توجهی برخوردارند و انگیزه کافی برای غلبه بر مشکلات دارند. لذا نویسنده بر آن شد که در کنار بیان مباحث نظری، تجربۀ پژوهشی خود در این زمینه را در این کتاب برای خواننده بیاورد.

پیشگفتار

فصل 1؛ مباحث نظری جو سازمانی

مقدمه

اهمیت بررسی مسئلۀ جو سازمانی

مفهوم جو سازمانی

تعاریف جو سازمانی

تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی

نظریات مرتبط با جو سازمانی

انواع جو سازمانی

ابعاد جو سازمانی

فصل 2؛ اثربخشی

مقدمه

تعریف اثربخشی

اهمیت اثربخشی

دیدگاههای متناقض دربارۀ اثربخشی سازمانی

انواع رویکردهای اثربخشی

رویکرد نیل به هدف

رویکرد سیستمی

رویکرد عوامل راهبردی

رویکرد ارزش‌های رقابتی

مفروضات رویکرد رقابتی

مدل های اثربخشی سازمانی

مدل هدف

مدل سیستمی

مدل ذی نفعان استراتژیک

مدل ارزش های رقابتی

مدل عدم اثربخشی

ادغام معیارهای اثربخشی

فصل 3؛ نمونه‌ای از پژوهش انجام شده در موضوع

مقدمه

فرضیات موردبحث

تعیین آمارۀ تحقیق

آزمون توزیع نرمال داده‌ها

اطلاعات مرتبط با توصیف جنسیت

اطلاعات مرتبط با توصیف سن

اطلاعات مرتبط با توصیف تحصیلات

آمار استنباطی

آزمون نسبت یا دوجمله‌ای

آزمون فریدمن

بحث

فصل 4؛ نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتیجه‌گیری

پیشنهادها

منابع


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved