وارد شوید | ثبت نام کنید
توسعه سرپرستی در سازمان‌های حرفه‌ای
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین فرهاد بلاش _ 1400 396 تابستان 1

چکیده

سرپرستی یا سوپروایزکردن افراد در سازمان‌های حرفه‌ای از جمله سرفصل‌های جدی مدیریت و رهبری منابع انسانی است. اغلب سازمان‌ها از مدل‌های سنتی برای توسعه سرپرستان استفاده می‌کنند که بیشتر آ‌ن‌ها با چالش‌های جبران ناپذیری مواجه می‌گردند. به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده در سازمان‌های کشور انقلابی آموزشی صورت گیرد تا مدیران بتوانند سرپرستان کارآمدتر و اثربخشتری را برای بخش‌های مختلف خود در نظر گیرند. این کتاب مشتمل بر سیزده بخش کاربردی و بنیادی است که می‌تواند همراه با ایجاد درکی پرمعنا از مبحث سرپرستی، عاملی گردد تا در سازمان‌ها آموزش و توسعه سرپرستی با اطمینان بیشتری اتفاق بیافتد، همچنین این کتاب می‌توانند به‌عنوان مرجعی مطمئن برای تمامی سازمان‌های حرفه‌ای خدماتی، تولیدی، صنعتی و حتی دانشگاهی تدریس و تحصیل گردد. در تدوین کتاب تلاش شده است از نظامی ویژه برای بیان موضوعات مرتبط با توسعه و آموزش سرپرستی استفاده شود، این نظام در سیزده فصل آرایش داده شده است.

فهرست

فصل اول: آشنایی با مدیریت و سرپرستی

مدیریت چیست؟ چرا اهمیت دارد؟

سرپرستان در مقابل مدیران

به قابلیت‌های بسیاری نیاز داریم

موضوعی مورد علاقه برای کار و افراد

فصل دوم: ایجاد محل کاری مثبت همراه با محیطی پویا

فشارهایی که باید بر آن‌ها فائق شد

دنیای کار

کیفیت زندگی کاری

فصل سوم: تعیین اهداف برنامه‌ریزی و بهبود هزینه‌‎ها

راهنمای سازمان

تعیین هدف

فرآیند برنامه ریزی

استراتژی‌های بهبود هزینه

منابع بهبود هزینه

فصل چهارم: حل مسئله و مدیریت اطلاعات

دقیقا به چه چیزی مسئله گفته می‌شود؟

حل مسائل به‌صورت سیستماتیک

چگونه حل مسئله و تصمیم گیری با هم همپوشی دارند.

تصمیم‌‎گیری: عقلانی و شهودی

منظور از تصمیم گیری آماری چیست؟

منظور از تحلیل هزینه فایده چیست؟

اطلاعات به‌عنوان مواد خام

سیستم ادارای ویژگی انسانی کنید.

فصل پنجم: سازماندهی یک بخش کارآمد

سازماندهی برای اثربخشی

رهنمودهای شغلی

اقسام ساختارهای سازمانی

کنایه‌ها و نقل قول‌ها

اختیار، مسئولیت و پاسخگوِیی

تفوض قدرت براي اختیار

وظیفه سرپرست و نمودار تفوض

رهنمودهایي براي سازماندهي

چطور ساختار به فرهنگ سازمانی مربوط میشود؟

فصل ششم: کارگزیني منابع انساني

پیش‌بیني نیازهای نیروی کار

فرآیند کارگزینی

مصاحبه با کاندیداهاي کاري

تصمیم‌گیري براي انتخاب

آموزش وضعیت سنجي

اولین روزکار جدید روز دشواري است.

فصل هفتم: آموزش و توسعه کارکنان

آموزش، فرآیند و هدف

اهمیت مرحله اول در چیست؟

کسب نتایج از آموزش

فصل هشتم: کیفیت‌ها، سبك ها و مهارت هاي رهبري

تعریف رهبري

مفاهیم و سبك‌هاي رهبري

اینجا رهبر، یك رهبر گروه ارکستر است

انتخاب یك سبك مناسب

رهبران و پیروان

فصل نهم: درك کردن و برانگیزاندن افراد در کار

اهمیت شخصیت فردی

الگویی مستحکم از انگیزه

رضایت و نارضایتي

موفقیت، توقع و عدالت

انگیزه و پاداش

انگیزه کار

فصل دهم :ارتباط کارمندی کارآمد

فرآیند برقراري ارتباط

روش‌هاي برقراري ارتباط

به‌طور کل سرپرستان زیرك روشهاي متعددي را به کار می‌گیرند.

روابط گفتاري

رهنمودهایی براي برقراري ارتباط

دستورات، آموزش‌ها و درخواست‌ها

فصل یازدهم :ارزیابي کارکنان در حال  پیشرفت

هدف اصلي ارزیابي چیست؟

عوامل و فرمت‌ها

مصاحبه ارزِیابي

جنبه‌هاي قانوني، مالي و اخلاقي

فصل دوازدهم: مشاوره و مدِیرِیت عملكرد

افراد مشکل آفرِین

مشاوره با کارکنان

کاهش میزان غیبت

مشکلات سوءمصرف الکل و مواد مخدر

مدیریت عملکرد

چه نوع تخلفاتی باعث اقدامات تنبیهی می شود؟

فصل سیزدهم: ایجاد گروهای همکاری و حل اختلاف

گروههای پویا

مشارکت گروهی

گسترش تیم‌های دوستانه

مراحل در فرآیند   OD


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved