وارد شوید | ثبت نام کنید
چالش های مدیریت منابع انسانی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران مهناز همتی نوعدوست گیلانی . 1400 182 بهار 1

کتاب حاضر، با رویکردی جدید، به چالش‌های معاصر در موضوع‌های مرتبط با مدیریت منابع انسانی توجه می‌کند تا با استفاده از تمثیل، یا از منظرهای مختلف، دیدگاهی نو را در حوزه مدیریت منابع انسانی برای کسب مزیت رقابتی ارائه کند. 

مروری بر کتب مختلف چاپ شده در حوزۀ مدیریت منابع انسانی، بیان‌کنندۀ آن است که در بیشتر این کتاب‌ها، به خود مفهوم و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی توجه شده و در واقع در برخی از موارد، دنیای خارج از این هنرِ علمی، مغفول مانده است.

 نکته قابل تأمل این است که رویه‌های منعکس شده در بسیاری از کتاب‌های مدیریت منابع‌انسانی، چندان نشان دهندۀ تأثیرات دریافتی از تغییرات محیطی و جهانی، و عکس‌العمل‌های معاصر نیست. لذا باید با نگاهی جدید، به بازخوانی محیطی اقدام کرد که مدیریت منابع‌انسانی در آن ترجمه و اجرایی می‌شود. 

با ورود به عصر جدید، تکنولوژی و فناوری‌های متعدد و متنوعی به تمامی جنبه‌های زندگی انسان وارد شده و تغییرات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. تغییر در این مکانیزم‌ها، به‌طور حتم نیازمند بازنگری در رویه‌ها و استانداردهای مواجهه با این تغییرات است. 

کتاب حاضر، قصد دارد با استفاده از تغییر دیدگاه سنتی مخاطبین حوزه مدیریت منابع انسانی، چالشی نو پیش‌روی خواننده به تصویر بکشد و مخاطب با چالش‌های معاصر در مسائل مرتبط با "دانش مدیریت منابع انسانی" آشنا شود.

 

 

9

فصل اول: مدیریت منابع انسانی در شکل‌گیری یک پارادایم 19

1-1- نتایج یادگیری 19

1-2- هدف 19

1-3- مروری بر فصل 19

1-4- مقدمه 20

1-5- منشأهای مدیریت منابع انسانی 20

1-6- نقش جدید مدیریت منابع انسانی 27

1-7-  ارتباط جدید کارفرما ـ کارگر 30

1-8-  رویکردهای نوآورانه نسبت به مدیریت منابع انسانی 32

1-8-1) تیم‌های کاری خود مدیریتی (SMWT) 33

1-8-2) محل کار جایگزین 38

1-8-3) مدیریت منابع انسانی الکترونیک 42

1-8-4) مدیریت استعداد 46

1-9- خلاصه 52

1-10- سئوالات و فعالیت‌های مروری 52

فصل دوم: منابع انسانی و مزیت رقابتی 53

2-1- نتایج یادگیری 53

2-2- هدف 53

2-3- بررسی اجمالی فصل 53

2-4- مقدمه: 54

2-5- «مزیت رقابتی» چیست؟ 54

2-6- منابع مزیت رقابتی: 56

2-7- نقش منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی: 60

2-7-1- پارادایم منبع‌محور: 68

2-7-2- پارادایم بهترین اقدامات: 72

2-7-3- پارادایم فرآیندی: 74

2-8- چالش‌های مدیریت در سازمان‌های امروزی 75

2-9- خلاصه: 78

2-10- پرسش‌ها و فعالیت‌ها: 78

فصل سوم: مدیریت تحول و ایجاد سازمان یادگیرنده 79

3-1- نتایج یادگیری 79

3-2- هدف 79

3-3- بررسی اجمالی فصل 79

3-4- مقدمه 80

3-5- مدیریت تحول: 82

3-6- موجبات تحول سازمانی 83

3-7- موانع پیش روی تحول سازمانی 86

3-8- رفع موانع پیش روی تحول 94

3-9- چارچوب تحول سازمانی استراتژیک 96

3-10- فرآیند تغییر 100

3-11- سازمان یادگیرنده: 102

3-11-1- ویژگی‌ها و فواید سازمان یادگیرنده 104

3-11-2- ایجاد سازمان یادگیرنده 107

3-11-3- نقش مدیریت منابع انسانی در تشکیل سازمان‌های یادگیرنده: 115

3-11-4- مدیر اصلی بخش یادگیری 116

3-12- مفاهیم کلیدی: 117

3-13- پرسش‌ها و فعالیت‌ها: 118

فصل چهارم: مدیریت استعداد 119

4-1- نتایج یادگیری 119

4-2- هدف 119

4-3- بررسی اجمالی فصل 119

4-4- مقدمه 120

4-5- جذب و نگهداری- یک دیدگاه نظری 121

4-6- مدیریت استعداد و بمب ساعتی جمعیتی 122

4-6-1- چابکی سازمانی 127

4-6-2- شایسته‌سالاری 129

4-6-3- جانشین پروری 130

4-7- ایجاد یک پارادایم جدید 131

4-7-1- در آغوش گرفتن ذهنیّت استعداد: 132

4-7-2- ترسیم گزارۀ ارزشمند کارمند برنده 134

4-7-3- بازسازی استراتژیهای استخدامی 136

4-7-4- ایجاد (بافت) توسعه در سازمان خود 139

4-7-5- تمییز و تأیید کارکنان خود 146

4-8- انواع مدل‌های مدیریت استعداد 151

4-8-1- مدل بازار استعداد مکینزی 151

4-8-2- مدل مدیریت استعداد شرکت برسین و شرکا 154

4-8-3- مدل کالینگز و ملاهی (2009) 157

4-8-4- مدل گروه SHL 159

4-8-5- مدل گلداسمیت و کارتر 160

4-8-6- مدل اولریش و اسمالوود(2011) 161

4-8-7- مدل برجرون (2004) 161

4-8-8- مدل سیزلر و داول (2010) 162

4-8-9- مدل یکپارچه مدیریت استعداد (مدل مباشری) 164

4-8-10- مدل مدیریت استعداد جهانی در سطح کلان 166

4-8-11- چارچوب مدیریت استعداد ارنست و یانگ 167

4-9- مدیریت استعداد در عمل 168

4-10- خلاصه 173

4-11- مفاهیم کلیدی 174

فهرست منابع 175

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1: موفقیت‌های گزارش شده از تیم‌های خود مدیریتی 35

جدول 2: فاکتورهای مهم موفقیت برای تیم‌های مجازی جهانی 37

جدول‌‌ 3: موانع متداول پیش روی تحول 88

جدول 4: موانع پیش روی تحول 95

جدول 5: فوائد سازمان‌های یادگیرنده 105

جدول 7: واقعیت‌های قدیم و جدید کسب و کارها 126

جدول 8: راه‌های قدیم و جدید انجام کارها 127

جدول 9: ذهنیت استعداد قدیم در مقابل ذهنیت استعداد جدید 133

جدول 10: آنچه کارکنان به دنبالش هستند 136

جدول شماره 11: راهبردهای استخدامی قدیم در مقابله با راهبردهای استخدامی جدید 137

جدول 12: رویکردهای قدیم و جدید توسعه 141

 

 

فهرست اشکال

 

شکل 1: نقش‌های مدیریت منابع انسانی در ایجاد یک سازمان رقابتی 28

شکل 2: مدل فرآیند از ارتباط بین نقض قرارداد، اطمینان، مکتب بدبینی و تغییر سازمانی 32

شکل 3: عوامل مدیریت استعداد 49

شکل‌‌ 4: منابع استراتژیک سازمان 57

شکل 5: کارکردهای منابع انسانی و استراتژی در ایجاد مزیت رقابتی 61

شکل 6: پیش درآمدهای هماهنگی علائق سازمانی 70

جدول 6: ابعاد سازمانی و 5 نوع ساختار پیش از سازمان یادگیرنده 106

شکل 7: مدل سازمان یادگیرنده 114

شکل 8: سیستم مدیریت استعداد 123

شکل 9: گزاره کارکنان ارزشمند 135

شکل 10: رابطه بین تحلیل و طراحی شغل 142

شکل  10: مدیریت استراتژیک و فشارهای محیطی 148

شکل 11: نحوه شناسایی استعداد‌ها، شرکت مک‌کینزی و شرکا 152

شکل 12: مدل ارزیابی مدیریت استعداد، شرکت مک‌ینزی و شرکا (2011) 153

شکل 13: چارچوب مدیریت استعداد شرکت برسین و شرکا 155

شکل 14: مدل مدیریت استراتژیک استعداد 158

شکل 15: چارچوب مدیریت استعداد SHL 160

شکل 16: مدل اجرای استراتژی مدیریت استعداد برگرون 162

شکل 17: چارچوب مدیریت استعداد 163

شکل 18: مدل مدیریت استعداد سیزلر و داول 164

شکل 19: مدل مباشری استعداد 165

شکل 20: چارچوب مدیریت کلان استعداد جهانی، خلیجی و همکاران (2015) 166

شکل 21: مدل مدیریت استعداد ارنست و یانگ 168

 

 

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved